SPENNENDE! ALDER 7 - 12 ÅR.

BORGNY

Soldatene kommer

Den 9. april 1940 blir Norge okkupert og Borgny er vitne til soldatenes innmarsj. Dette er en serie på 5 bøker som tar for seg alle krigsåra i Oslo sett fra et barn sitt ståsted. Boka har innlest lyd!

les som medlem.jpg
GPS REBUS.jpg

Forfatter:

Jan Hogne Christiansen

Illustrasjon/foto:

Nina Johansen

Lyd/ stemme:

Jon Henriksen

Ikke medlem? Sjekk prisene her.
Du betaler bare en gang! Ingen automatisk fornying!